Verslag 126ste plenaire vergadering Comité van de Regio’s

Tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s (CvdR) kwamen onder meer aan de orde: debatten met Eurocommissarissen Moscovici en Vestager, de potentiele impact van Brexit op Europese steden en regio’s, en de toekomst van plattelandsgebieden.

De Nederlandse delegatie van provinciale en gemeentelijke bestuurders was aanwezig bij de vergadering. Zij discussieerde en stemde mee over lokale en regionale aspecten van de Europese Unie. De vergadering vond plaats op 30 november en 1 december 2017 in Brussel.

Debat met Moscovici en Vestager

De leden van het CvdR discussieerden met Eurocommissaris Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, over de toekomst van de Economische Monetaire Unie (EMU).

Op de tweede dag debatteerde Margrethe Vestager, commissaris voor Mededingen, met de leden over het mededingingsbeleid van de EU en de invloed op het dagelijks leven van Europese burgers.

Impact van Brexit

Tijdens de vergadering werd ook gesproken over de mogelijke sociale, economische en politieke gevolgen van de Brexit. Gevolgen voor zowel lokale en regionale overheden, de grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland, en de complexiteit van het Europees burgerschap.

Lambertz, voorzitter van het Comité, ging in op economische gevolgen van de Brexit. Hij benadrukte dat de Brexit op geen enkele manier afbreuk mag doen aan de omvang en betekenis van het cohesiebeleid in het kader van de toekomstige EU-begroting.

'Er worden onder andere grote zorgen geuit over de onduidelijke toekomst van de Brexit, maar worden er ook weer kansen gezien.'

Toekomst plattelandsgebieden

Het platteland staat de aankomende jaren voor grote uitdagingen, maar er liggen ook vele mogelijkheden en kansen, zo werd geconcludeerd.

Het Comité kwam dan ook met een reeks aanbevelingen, onder andere één waarin de actie ‘Smart Villages’ van de Commissie wordt ondersteunt.

Highlights van de vergadering

Meer informatie