Steden en regio’s tonen inzet internationale klimaattop Bonn

Tijdens de klimaattop 2017 van 6 tot 17 november 2017 in het Duitse Bonn is het Akkoord van Parijs (2015) om klimaatverandering tegen te gaan verder ingevuld. Zo zijn er afspraken gemaakt over een stappenplan voor de uitvoering dat akkoord en over een fonds voor aanpassingen in ontwikkelingslanden.

Onder het voorzitterschap van Fiji is tijdens deze COP23 ook afgesproken dat in 2018 de herziening begint van plannen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Top van lokale en regionale leiders 

Lokale en regionale overheden spelen een grote rol in de opgave van CO2-reductie, en daarom waren ze dan ook nadrukkelijk aanwezig en zichtbaar in Bonn. Maandag 12 november 2017 stond in het teken van lokale en regionale overheden: tijdens een top spraken zij hun betrokkenheid uit over hun bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering door praktische acties en initiatieven. Dit leverde het ‘Bonn-Fiji commitment van lokale en regionale leiders’ op: het aanbod van burgemeesters aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. 

Ook Nederlandse bestuurders waren tijdens deze dagen actief: burgemeester Cor Lamers leidde als voorzitter van de milieucommissie van het Europese Comité van de Regio’s onder meer een sessie over een transatlantische dialoog van het internationale Burgemeesters Convenant voor energie en klimaat. Met burgemeesters uit onder meer de Verenigde Staten, Canada, Zweden en België werd het gesprek gevoerd over de internationale samenwerking.

Meer informatie