Proef om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen

De vereniging van Europese grensgemeenten (AEBR) roept op om voorstellen in te dienen voor een nieuwe pilot om wettelijke en administratieve obstakels voor grensoverschrijdende samenwerking te indentificeren en weg te nemen.

Inschrijving voor de pilot, B-solutions, staat open voor decentrale overheden en is mogelijk tot en met 15 maart 2019. Na een succesvolle aanmelding kunnen zij gebruik maken van ondersteuning van juridische experts ten behoeve van het aangemelde project. Het delen en van ervaringen tussen deelnemers staat centraal.

Europese Commissie

De pilot wordt ondersteund door DG Regio van de Europese Commissie. Het wegnemen van wettelijke en ambtelijke obstakels sluit aan bij de initiatieven van de Europese Commissie om samenwerking over landsgrenzen heen te vergemakkelijken en te stimuleren.

Meer informatie