Oproep Connecting Europe Facility Transport Blending geopend

De Europese Commissie heeft de 'Blending call' voor het onderdeel Connecting Europe Facility (CEF) transport opengesteld. Deze oproep heeft een andere opzet dan de calls die tot nu toe zijn afgekondigd. Tot uiterlijk 30 november is er de mogelijkheid aanvragen in te dienen.

Het doel van deze 'Blending call' is om de invloed van particuliere betrokkenheid en kapitaal in de levering van CEF-transportprojecten te maximaliseren. Tegelijkertijd is het streven de doelstelling van het CEF-programma te halen en de projecten op het TEN-T kernnetwerk te voltooien. De nadruk ligt daarbij op de kernnetwerkcorridors. Het totale budget bedraagt indicatief 1 biljoen euro, voor alle lidstaten.

Financiering

Kenmerkend voor deze Blending call is de gecombineerde vorm van financieren. De subsidieaanvraag is namelijk een combinatie met andere financiële instrumenten. Verder wordt tijdens de voorbereiding van de subsidieaanvraag ook samengewerkt met geldverstrekkers.

Connecting Europe Facility

Het Connecting Europe Facility (CEF) programma ondersteunt een efficiënte, geïntegreerde, duurzame en multimodale infrastructuur in de EU op het gebied van gebied energie, ICT en Transport. Onderdeel van het CEF is het Trans European Transport Network (TEN-T), dat beoogt het versterken van de onderlinge samenhang en verbinding van het Europees transportnetwerk.

Praktische informatie

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 30 november 2017. De Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) helpt namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met alle fases van het aanvraagproces. De tijdlijn in Nederland voor de Blending call wijst de weg.

Meer informatie