Gevolgen Brexit onduidelijk na verwerping deal door VK

Het Britse Lagerhuis heeft dinsdagavond 15 januari het uittredingsakkoord dat is onderhandeld met de EU verworpen. Dit betekent dat er voorlopig nog geen duidelijkheid is over de concrete gevolgen van de Brexit. 29 maart 2019 blijft de datum dat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zal terugtreden.

Het uittredingsakkoord bevatte belangrijke afspraken over o.a. burgerschap, grenzen en douane en handel, zoals afspraken over verblijfsrechten van burgers tijdens de transitieperiode en maatregelen voor financiële stabiliteit voor regio’s en hun economieën. Eerder werd al duidelijk dat de EU heronderhandeling van het akkoord niet als optie ziet.

Actieplan No Deal Brexit

Het risico op een no-deal, of zoals President Juncker aangaf ‘een chaotisch terugtrekkingsproces’ wordt hiermee groter. De komende dagen zal blijken welke stappen het Verenigd Koninkrijk gaat nemen en welke consequenties dat heeft voor de terugtrekking uit de EU. De Europese Commissie en de 27 lidstaten bereiden zich hierop voor door middel van het onlangs gepresenteerde Actieplan No Deal Brexit, waarin burgerrechten centraal staan en sectorspecifieke maatregelen worden aangekondigd.

Gevolgen voor gemeenten

Ongeacht de afspraken die eventueel nog gemaakt zullen worden met het VK, is het duidelijk dat er consequenties zullen zijn voor Britse inwoners in de EU, EU inwoners in het VK, maar ook organisaties, bedrijven en regio’s.

Bereid uw organisatie voor

Gemeenten kunnen zich voorbereiden door te inventariseren wat de relaties en contracten met het VK momenteel zijn: te denken valt aan aanbestedingstrajecten, servicecontracten, (Europese) samenwerkingsprojecten. Het regionale bedrijfsleven kunt u het beste doorverwijzen naar het Brexitloket en ondersteuning voor ondernemers.  

Brexit Impact Scan

Kenniscentrum Europa decentraal heeft voor decentrale overheden een Brexit Impact Scan ontwikkeld om in kaart te brengen waar de Brexit de gemeentelijke organisatie zou kunnen raken. Daarnaast kunt u via het Brexit-loket de stand van zaken blijven volgen, toegespitst op decentrale overheden.

Meer informatie