Consultatie Urban Agenda partnerschap energietransitie

Het partnerschap voor energietransitie (ETP) van de EU Urban agenda heeft haar actieplan afgerond en opengesteld voor consultatie. Gemeenten kunnen tot en met 4 maart 2019 input leveren.

In het actieplan wordt in het kader van de klimaatdoelen van Parijs nagedacht over de mogelijkheden om in stedelijke gebieden meer te doen met restwarmte, infrastructurele herindeling en architectonische vernieuwing. Intensiever samenwerken met instanties van de EU kan de bewustwording en financiële ondersteuning van projecten ten goede komen.

EU Urban agenda

De EU Urban agenda heeft als doel het samenbrengen van steden voor het bereiken van beter beleid en meer kennisuitwisseling. De Urban agenda bestaat uit twaalf partnerschappen, elk op een afzonderlijk onderwerp. Bij het partnerschap Energietransitie zijn de gemeenten Tilburg en Groningen betrokken.

Meer informatie