Commissie Werkprogramma 2019 gepresenteerd

Op 23 oktober jl. heeft de Europese Commissie haar werkprogramma voor 2019 gepresenteerd. Dit vormt een belangrijke basis voor de VNG-beleidsagenda. Met de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 in aantocht is dit het laatste werkprogramma van de huidige Commissie-Juncker.

Het werkprogramma bevat vanwege de aankomende verkiezingen slechts 15 nieuwe initiatiefvoorstellen. De voorstellen hebben onder meer betrekking op een duurzaam Europa in 2030, Sustainable Development Goals (SDG’s) en de klimaatvoorstellen van Parijs, het voltooien van de (digitale) interne markt, migratie en de Brexit. De meeste aandacht gaat echter uit naar lopende onderhandelingen over wetsvoorstellen en het effectief implementeren van die regels.

Belang voor de VNG

De lopende onderhandelingen uit het werkprogramma die van belang zijn voor de VNG zijn met name de voorzetting van het Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021 – 2027 en de gevolgen van de Brexit. Naast het werkprogramma heeft de Commissie ook een mededeling gepubliceerd over hoe de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit in de EU-besluitvorming kunnen worden versterkt. Daarin wordt voortgebouwd op de aanbevelingen van de Taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden.

Werkprogramma Europese Commissie

Ieder jaar publiceert de Commissie haar werkprogramma. Het is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die ze in het komende jaar gerealiseerd wil hebben. De 10 prioriteiten van de Commissie-Juncker uit 2014 vormen de basis voor alle werkprogramma’s.

Meer informatie