CIVEX-advies over opvang vluchtelingen in regio van herkomst

De CIVEX-commissie van het Comité van de Regio’s (CvdR) stemde vrijdag 5 februari 2016  in met het conceptadvies: Bescherming van vluchtelingen in de regio's van herkomst: een nieuw perspectief.

Hans Janssen, burgemeester van Oisterwijk en lid van het CvdR, is de rapporteur voor dit conceptadvies.

Aanbevelingen

Het advies doet aanbevelingen voor het verbeteren van de opvang van vluchtelingen in de regio’s van herkomst, dat wil zeggen in de landen van eerste opvang, meestal buurlanden van het land van waar men vlucht.

In het advies vraagt de CIVEX-commissie nadrukkelijk ook aandacht voor de gastgemeenschappen die hen opnemen.

Betere opvang in de regio van herkomst mag volgens rapporteur Hans Janssen geen argument zijn om het recht op asiel in Europa in te perken; maar het kan wel de aanleiding verminderen om door te reizen naar Europa.

In stemming

Het conceptadvies komt op 7/8 april 2016 in stemming in de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s.

Meer informatie