Call 9: Interreg Noordwest Europa

Interreg North-West Europe (NWE) opent de aanmelding voor transnationale projecten op het gebied van innovatie en circulaire economie. De deadline voor het indienen van voorstellen is 14 juni.

Het programma heeft als doel om samenwerking tussen Europese regio’s aan te moedigen en financiering te bieden voor bijzondere projecten op het gebied van innovatie en circulaire economie. Projecten moeten ondersteund worden door organisaties uit drie verschillende landen.

Innovatie en circulaire economie

Voor innovatie wordt vooral ingezet op technologische ontwikkeling en de regionale verspreiding daarvan. Circulaire economie is gericht op het efficiënter omspringen met materialen en hergebruikt daarvan.

Over Interreg NWE

Interreg NWE is een transnationaal netwerk voor overheden uit zeven landen in Noordwest Europa. Interreg NWE streeft naar het verhogen van innovatiecapaciteit en de verduurzaming van productie- en economische processen.

Meer informatie