Brexit kent alleen verliezers: lokale overheden bezorgd

Op 6 december spraken de vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden uit heel Europa met Michel Barnier, Brexit-onderhandelaar namens de Europese Commissie. Er werd  ingegaan op de gevolgen en impact van Brexit op regio’s en steden en de toekomstige samenwerking met het VK.

Barnier kreeg veel complimenten voor het werk dat hij heeft verricht en de deal die er nu ligt, maar ook werden zorgen over de toekomst uitgesproken.

Barniers’ statement en reactie CvdR

Lokale en regionale leiders constateren dat de Brexit alleen verliezers kent en dat de EU er alles aan moet doen om de gevolgen van Brexit op te vangen. Bij de voorbereidingen moeten alle overheidsniveaus worden betrokken en zoveel mogelijk onzekerheid moet worden weggenomen. Idealiter wordt het MFK 2021-2027 vastgesteld vóór de EU-verkiezingen in mei 2019.

Barnier sprak uit dat de deal die er momenteel ligt de best mogelijke is. De afspraken rondom het EU-budget en de interne markt blijven tot het einde van de overgangsperiode gelden en ook blijft samenwerking met Britse steden, regio’s en universiteiten mogelijk. Desondanks zal de Brexit voelbaar zijn in alle regio’s van de EU-27. Ook is het risico op een ‘harde Brexit’ niet uitgesloten. Daarom is het belangrijk dat alle regio’s en steden zich goed blijven voorbereiden. De juridische, economische en sociale consequenties lijken soms te worden onderschat.

Het Verenigd Koninkrijk blijft een belangrijke bondgenoot. De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben gemeenschappelijke belangen op onder meer het gebied van veiligheid, data, economie, het personenverkeer en handhaving. Samenwerking blijft dus belangrijk. Vanwege het effect van Brexit op steden en regio’s wil het CvdR nauw betrokken blijven bij de dialoog.

Regio Rotterdam: prepare for the worst

Cor Lamers, burgemeester van Schiedam en lid van het CvdR, gaf aan dat de regio Rotterdam zich onder het motto ‘prepare for the worst, hope for the best’ ook stevig voorbereidt op de Brexit. Er wordt ingezet op de positieve en negatieve gevolgen door middel van informatievoorziening gericht op het bedrijfsleven en inwoners; en het creëren van een Brexithub, voor onder meer de veerdiensten en export van en naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werken verschillende partijen momenteel aan een Brexit impact scan voor Nederlandse steden en regio’s, om in kaart te brengen waar de Brexit lokale organisaties raakt. De regio Rotterdam volgt dit nauwgezet. Ze willen als pilotregio fungeren om bewustwording binnen steden en gemeenten te vergroten.

Stemming Brits Parlement uitgesteld

De stemming in het Brits Parlement over het voorlopige Brexit-akkoord, die zou plaatsvinden op 11 december, is voorlopig uitgesteld. De Britse premier May wil opnieuw onderhandelen met de EU, maar de kans dat Brussel daarmee akkoord gaat is klein. De nieuwe datum voor de stemming in het Brits Parlement is nog niet bekend.

Meer informatie