Bereid uw gemeente voor met de Brexit Impact Scan

Na 29 maart 2019 is het Verenigd Koninkrijk hoogstwaarschijnlijk geen lid meer van de EU. Dit heeft gevolgen voor allerlei organisaties, processen en ontwikkelingen. Om decentrale overheden voor te bereiden op deze veranderingen heeft Kenniscentrum Europa decentraal een Brexit Impact Scan ontwikkeld.

De impactscan helpt gemeenten, provincies en waterschappen om zich voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van de Brexit. Het biedt waar mogelijk ook handelingsperspectieven om adequaat om te gaan met eventuele negatieve gevolgen.

Praktijkthema's

Het doorlopen van de scan levert gemeenten informatie op over de mogelijke impact van de Brexit, welke stappen er genomen moeten worden voor de voorbereiding hierop, en waar verdere informatie te vinden is. De scan is ingericht op thema’s waar de Brexit de praktijk van de gemeente kan raken, zoals bedrijfsvoering, inwoners en ondernemers.

Nieuwe modules

De Brexit Impact Scan is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van BZK. In 2019 worden er nieuwe modules aan toegevoegd, dan kan de scan ook gebruikt worden door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid.

Meer informatie