Open Calls URBACT Action-Planning Networks 7 januari 2019

Op 7 januari 2019 publiceert URBACT een Call voor het opzetten van Action-Planning Networks. URBACT bevordert duurzame, geïntegreerde stedelijke ontwikkeling in Europese steden en is een succesvol instrument van het Europees cohesiebeleid.

Een aantal steden zijn al op zoek naar (lead) partners.

Aankomende Call

URBACT werkt met drie soorten netwerken: Action-Planning Networks, Implementation Networks en Transfer Networks. De netwerken komen tot stand via Competitive Calls, waarbij steden worden opgeroepen om een voorstel te ontwikkelen en in te dienen. Aankomende Call heeft betrekking op Action-Planning Networks en is gericht op de ondersteuning van steden bij het aangaan van beleidsuitdagingen door het opstellen van een geïntegreerd actieplan. Houd de URBACT-website in de gaten voor meer informatie over aankomende Call en voor de ontwikkeling van eerdere Calls.

URBACT

Europese steden kampen met vergelijkbare stedelijke beleidsuitdagingen, maar de aanpak ervan verschilt per stad. URBACT heeft als doel het economisch, sociaal en duurzaam stedelijk beleid te verbeteren. Dit gebeurt door te netwerken, ervaringen uit te wisselen en best practices te identificeren. URBACT ondersteunt voornamelijk transnationale netwerken en financiert 70 tot 85% van de netwerkactiviteiten, met een budget van € 600.000 - € 700.000. Ook levert URBACT € 127.000 om de beste thematische en methodische expertise aan te trekken en het organiseert evenementen en trainingen. Er wordt een integrale aanpak gehanteerd en lokale stakeholders worden actief betrokken.

Is uw stad nog nooit in aanraking geweest met URBACT? Hieronder vindt u meer informatie.

URBACT enquête

Het URBACT-secretariaat nodigt u uit een korte en anonieme enquête in te vullen. Hiermee wordt inzicht gegeven in het bewustzijn, de zichtbaarheid en het gebruik van URBACT in Europa. De enquête vindt u onder ‘meer informatie.

Meer informatie