Horizon 2020 legt meer nadruk op baanbrekende innovatie

De Europese Commissie heeft aangekondigd hoe zij de nog te besteden € 30 miljard van Horizon 2020, het kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie, in de periode 2018-2020 gaat uitgeven.

Het bedrag omvat € 2,7 miljard om een Europese Innovatieraad in werking te zetten.

De Europese Commissie wil zich de komende drie jaar met de financiering van onderzoek gaan focussen op een kleiner aantal kritieke onderwerpen, namelijk: migratie, klimaat, schone energie, veiligheid en digitale economie.

Verder gaat Horizon 2020 meer nadruk leggen op het stimuleren van baanbrekende en marktcreërende innovatie. Een Europese Innovatieraad moet gaan oordelen welke voorstellen deze EU-steun gaan krijgen.

Horizon 2020

Horizon 2020 is een financieringsprogramma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Voor het programma is in totaal een budget van € 77 miljard beschikbaar voor de periode 2014-2020.

Het programma richt zich op drie prioriteiten: wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Meer informatie