Calls voor steden: URBACT en Urban Innovative Actions

Onlangs heeft URBACT een call voor het opzetten van Action-Planning Networks gepubliceerd. De deadline voor het indienen van voorstellen is 17 april. Ook kunt u nog tot 31 januari projectvoorstellen indienen voor de vierde call van Urban Innovative Actions (UIA).

Zowel URBACT als UIA ontvangen financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

URBACT

URBACT bevordert duurzame, geïntegreerde stedelijke ontwikkeling in Europese steden. Het heeft als doel het economisch, sociaal en duurzaam stedelijk beleid te verbeteren, door middel van het uitwisselen van ervaringen, te netwerken en best practices te identificeren.

Op 7 januari heeft URBACT een call gepubliceerd voor het opzetten van Action-Planning Networks, gericht op de ondersteuning van steden bij het aangaan van beleidsuitdagingen door het opstellen van een geïntegreerd actieplan. De deadline voor het indienen van voorstellen is 7 april.

Urban Innovative Actions

Het UIA is een initiatief van de Europese Unie dat stedelijke gebieden middelen biedt om nieuwe en onbewezen oplossingen te testen voor stedelijke uitdagingen zoals werkgelegenheid, migratie, demografie en water- en bodemverontreiniging. Heeft u interesse in het indienen van een projectvoorstel? U kunt voor de vierde Call van UIA nog voorstellen indienen tot 31 januari. De oproep is gericht op de onderwerpen digitalisering, duurzaam gebruik van land, stedelijke armoede, en veiligheid in steden.

Meer informatie