Call voor proposals voor Interreg Noordwest Europa

Dit najaar zijn er weer een aantal mogelijkheden om Europese subsidies bij Interreg Noordwest Europa aan te vragen voor samenwerkingsprojecten. De deadline voor aanmeldingen is 17 november 2017. Aanmelden kan via een digitale aanmeldingsprocedure.

Verder zijn er nog verschillende organisaties op zoek naar partners voor hun projecten in het kader van Interreg Noordwest Europa. Dit is een Europese subsidie- en  transnationale territoriaal samenwerkingsprogramma voor economische ontwikkelingen, duurzaamheid, innovatie en cohesie. Het programma telt 3 thema’s: innovatie, koolstofarme economie, en efficiënte omgang met hulpbronnen.

Onderstaande partijen en projecten zijn nog op zoek naar partners

Partij Project/ projectonderwerp
Diakonie Leverkusen (Duitsland) 'Bringing Migrants in Jobs'
GECCO (Frankrijk) Exploitatie van biobrandstoffen door afval van restaurants om te zetten in energie
Scottish Cities Alliance    'Commercialising Biorefining of Organic Waste'
Sirris (België)   'Application & Data Integration'
Oldham Council (Verenigd Koninkrijk)  'Inclusive Growth and SME’s'

Meer informatie