VNG International neemt deel aan het World Urban Forum

VNG International neemt van 7 tot 13 februari deel aan het World Urban Forum van UN Habitat, het agentschap van de Verenigde Naties voor stedelijke gebieden. Het Forum vindt elke twee jaar plaats om uitwisseling mogelijk te maken tussen gemeenten, stedenbouwkundigen, NGO’s enzovoorts.

Dit jaar is het Forum in Kuala Lumpur. Omdat het ontwikkelen van duurzame en veerkrachtige steden en gemeenschappen de kern van ons dagelijks werk vormt, zal VNG International hier vertegenwoordigd zijn. We zullen onze internationale programma's, zoals het DEALS programma (Governance of Inclusive Green Growth in Cities), presenteren. Daarbij maken we duidelijk hoe dit bijdraagt aan de realisatie van de ambities van de Stedelijke Agenda, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties in oktober 2016 en natuurlijk de Global Goals. 

Snelgroeiende steden

DEALS is een programma om zeven snelgroeiende steden te ondersteunen bij de overgang naar inclusieve en duurzame ontwikkeling. Voor deze transitie zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen lokale overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en financieringsinstellingen. Ons doel is om de prestaties van de lokale overheid in deze samenwerking te verbeteren. Het programma wordt gefinancierd door ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederlandse gemeenten nemen actief deel aan het programma met de kennis en expertise.

Meer informatie

Gaat u ook naar de World Urban Forum of wilt u meer informatie? Neem contact op met Irene Oostveen, senior projectmanager, Irene.oostveen@vng.nl