Vandaag cruciale dag voor Europese steden

In Amsterdam is zojuist het Forum over de Europese agenda van de stad (Urban Agenda) geopend. De urgente opgaven liggen in de stad,’ zei burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam.

Burgemeester Eberhard van der Laan bij de opening van het CoR Forum over de Europese Urban Agenda. ‘Grote opgaven moeten worden opgelost in de stad.’

Wat kunnen steden van elkaar leren? Wat hebben ze nodig van Europa? Daarover spreken gemeente- en regiobestuurders van alle Europese lidstaten. Het Forum is een gezamenlijke bijeenkomst van het Europese Comité voor de Regio’s (CoR), VNG, IPO, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam.             

Urban Agenda

Europese steden staan voor grote vraagstukken, zoals de integratie van vluchtelingen, mobiliteitsvraagstukken, huisvesting en luchtkwaliteit. Voorzitter Markku Markkula van het Europese Comité voor de Regio’s (CoR) stelt dat de aandacht van Europa verschuift van het platteland naar de stad. ‘Dat is terecht, steden kunnen het verschil maken.’

De Urban Agenda is erop gericht goede voorbeelden uit te wisselen en de handelingsruimte voor steden te vergroten. Zo hebben steden er last van dat de Europese overheid zo sectoraal is georganiseerd. Dit leidt tot tegenstrijdige wetgeving en onnodige bureaucratie.

Nederlands voorzitterschap

De Urban Agenda heeft onder het Nederlandse EU-voorzitterschap een impuls gekregen. De steden en Europa zijn het eens geworden over de belangrijkste opgaven voor de steden: economische groei, innovatie bevorderen, banen scheppen, de integratie van migranten en de klimaatverandering tegengaan.

Pact van Amsterdam

In het Pact van Amsterdam worden vier opgaven concreet uitgewerkt:

  • Huisvesting
  • Stedelijke armoede
  • Luchtkwaliteit
  • Integratie van migranten

Dit Pact wordt later vandaag vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Alle 28 Europese lidstaten doen hieraan mee.

Voor Europese beleidsmakers en stadsarchitecten wordt in Pakhuis De Zwijger vandaag een groot congres gehouden. ‘Het is vandaag een echte Europese dag van de stad met Amsterdam als hotspot,’ zegt beleidsadviseur Bas van den Barg van de VNG.

Benjamin Barber, schrijver van het boek ‘If mayors ruled the world’ in gesprek met Europarlementariër Kerstin Westphal. Zij zijn het erover eens dat Europa steden meer beleidsruimte geven om integrale oplossingen mogelijk te maken.

Meer informatie

Volg deze dag op twitter via @vngemeenten met de hashtag #EUUrbanAgenda