Stad is vitale schakel voor groei en innovatie

De overheid zit niet aan het stuur van de samenleving. Burgers, bedrijven en de wetenschap maken samen de vooruitgang. Steden zijn daarbij vitale verbindende schakels.

Dat is de moraal van de workshop Smart en Innovative Cities, een onderdeel van het CoR Forum over de Europese Urban Agenda, vandaag in Amsterdam. 

Startups

Burgemeester Bas Verkerk van Delft vertelt over YES!Delft, een project voor het stimuleren en ondersteunen van technologische startups. ‘Vooruitgang komt voort uit de kennis-gedreven economie. Universiteitssteden hebben een belangrijke rol om de wetenschap in positie te brengen. Wij zien in Delft dat dit een boost geeft aan de hele regio.’

Samenwerking tussen steden

De voorzitter van het Europese Network of Living Labs (ENoLL), Tuija Hirvikoski benadrukt dat het belangrijk is om inwoners hierbij te betrekken: ‘Innovatie gaat over mensen. Een jonge wetenschapper die technologische toepassingen maakt om het leven voor hoogbejaarden te veraangenamen, moet in gesprek gaan met die 93-jarige voor wie hij het doet.’ 

Hirvikoski wijst ook op het belang van samenwerking tussen steden. ‘Internationale bedrijven willen één aanspreekpunt, een protocol dat werkt in de ene stad kun je opschalen naar de andere.’ 

Voortrekkersrol

Europarlementariër Lambert van Nistelrooij reageert vanuit een Europees perspectief. Hij onderschrijft het belang van de kennis-gedreven economie, maar benadrukt dat de focus niet eenzijdig mag liggen op de oude Europese lidstaten. ‘Steden in Nederland, Denemarken en Finland zijn veel verder dan lidstaten in Oost-Europa. Wat doen de frontrunners aan de verbinding met de achterblijvers? Nemen zij hen aan boord?’

De bedoeling van de Urban Agenda is dat beste practices van steden worden overgedragen en opgeschaald naar andere steden. In het delen van kennis en zeggenschap met burgers, bedrijven en wetenschap hebben de Noord-Europese steden een voortrekkersrol voor de rest van Europa.

Urban Agenda

De Europese Urban Agenda heeft onder het Nederlandse EU-voorzitterschap een impuls gekregen. Grote uitdagingen van deze tijd liggen op het bord van de steden. Binnen de Urban Agenda moeten steden meer ruimte krijgen om integrale oplossingen te zoeken. Nu worden die vaak belemmerd door Europese sectorale regelgeving en onnodige bureaucratie.

De Urban Agenda heeft raakvlakken met de portefeuille van Eurocommissaris Frans Timmermans die verantwoordelijk is voor deregulering en het verbeteren van de Europese wet- en regelgeving.

Meer informatie

Volg deze dag op twitter via @vngemeenten via de hashtag #EUUrbanAgenda.