Pact van Amsterdam is vastgesteld

Steden krijgen een sterkere positie in Europa. Dat hebben de steden, de Europese Commissie en alle 28 lidstaten afgesproken in het Pact van Amsterdam. Het Pact is vastgesteld bij een informele ministersbijeenkomst in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. 

Nederland heeft zich als EU-voorzitter ingezet voor het concretiseren van de Europese Urban Agenda. 

Leefbare stad

Minister Plasterk van BZK sprak over het Pact bij het Forum van het Comité voor de Regio’s over de Urban Agenda in de Westergasfabriek in Amsterdam.

‘Het gaat om drie dingen: de stad krijgt de leidende rol bij het oplossen van problemen, het wordt gemakkelijker om aanspraak te maken op Europese fondsen en steden gaan onderling meer kennis delen.’

Plasterk noemde de stad ‘één van de grootste creaties van de mensheid. ‘Steeds meer mensen trekken naar de stad. Dit stelt ons voor de opgave de stad leefbaar te houden.’

Vier opgaven

In het Pact van Amsterdam worden vier opgaven concreet uitgewerkt:

  • Huisvesting
  • Stedelijke armoede
  • Luchtkwaliteit
  • Integratie van migranten

In het Pact van Amsterdam wordt bovendien een werkmethode afgesproken. Voor elk van de vier thema’s wordt een partnerschap ingesteld met één Europese stad als voortrekker. Het partnerschap maakt een actieplan waar in staat hoe Europees beleid, wet- en regelgeving en financiering moeten worden aangepast om steden meer armslag te geven bij het oplossen van het probleem. 

Amsterdam neemt de voortrekkersrol bij de integratie van migranten. Nederland is ook in de lead bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden. 

Europa van burgers

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb sloot het CoR Forum over de Urban Agenda af. ‘Europa is traditioneel gericht op handel, economie en instituties. Dat moet anders: het moet het Europa worden van de burgers. Alleen dan is een veilige, gemeenschappelijke toekomst gewaarborgd.’

Volg deze dag op twitter via @vngemeenten via de hashtag #EUUrbanAgenda.