Nederlands EU-voorzitterschap en het Comité van de Regio's

'Europa’s steden en regio’s zijn doorslaggevend voor succesvolle investeringen. Het Nederlandse EU-voorzitterschap vindt plaats op een cruciaal moment, nu de EU moet tonen dat ze haar beloftes kan waarmaken. De hamvraag is hoe de Europese economie aanzet tot groei en banen.'

Dat zegt de voorzitter van het Comité van de Regio’s (CvdR) Markku Markkula in het voorwoord van de brochure Het Europees Comité van de Regio’s en het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Hij vervolgt zijn voorwoord met: ‘De grootste troef van onze instelling zijn haar leden, en via hen de steden en regio’s van Europa. Het was een eer om samen met onze Nederlandse leden overleg te voeren met de Nederlandse premier Mark Rutte: veel van de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap blijken overeen te stemmen met de beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) voor 2015-2020.'

Europese Stedelijke Agenda

Minister Ronald Plasterk van BZK gaat in zijn bijdrage voor de brochure in op de Europese Stedelijke Agenda: ‘Een belangrijke prioriteit tijdens het Nederlandse voorzitterschap.'

Activiteiten en uitgangspunten

In de brochure vindt u ook een overzicht van de activiteiten van het Comité van de Regio’s en de drie uitgangspunten van het Nederlands voorzitterschap:

  1. Een EU die zich richt op hoofdzaken
  2. Een EU die zich richt op groei en banen
  3. Een EU die verbindt

Interviews

Verder staan er in de brochure onder meer interviews met de voorzitter en de vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie: Cor Lamers en Wim van den Donk.

De decentrale overheden komen aan het woord in de persoon van Jan van Zanen namens de gemeenten en Ank Bijleveld namens de provincies.

Meer informatie