Jan van Zanen bij nieuwjaarsbijeenkomst VNG International

‘We hebben elkaar nodig’, dat was de rode draad in de speech die VNG-voorzitter Jan van Zanen hield op de Nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International, afgelopen vrijdag.

Hij werkte dit thema onder meer uit voor de relatie tussen overheden van het internationale tot het lokale niveau, voor gemeenten en internationale samenwerking, en de relatie VNG - VNG International.

Goed bezocht

De nieuwjaarsbijeenkomst van VNG International, op vrijdag 22 januari, was als altijd goed bezocht met ruim 200 deelnemers van gemeenten, andere decentrale overheden, Ministerie van Buitenlandse Zaken, partnerorganisaties van VNG International etc.

Onmisbare partners

Van Zanen benadrukte dat gemeenten onmisbare partners zijn bij het aanpakken van de grote internationale opgaven, of het nu om de vluchtelingenproblematiek, de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling, of de wereldwijde stedelijke agenda gaat. Dat geldt in Nederland en wereldwijd.

VNG en VNG International vullen elkaar dan ook perfect aan. Gemeenten hebben volgens Van Zanen ook in directe zin baat bij internationale samenwerking, bijv. voor lokale en regionale economische ontwikkeling.

Inspiratie en succes

Jan van Zanen wenste VNG International en zijn brede netwerk dan ook veel inspiratie en succes in 2016.

Meer informatie