'Duurzame stedelijke regio's nodig voor innovatieve groei'

'Werk wereldwijd aan duurzame stedelijke regio’s voor innovatieve integrale oplossingen voor ontwikkeling.' Dat is de boodschap van burgemeester Penn-Te Strake (Maastricht) vandaag tijdens een vergadering van de europese VN-lidstaten over de EU-inbreng voor de nieuwe Habitat III-agenda.

Annemarie Penn-Te Strake is portefeuillehouder voor de mondiale stedelijke agenda binnen de VNG-commissie Europa en Internationaal. Aan de vergadering, 16-18 maart in Praag, wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de lidstaten en het maatschappelijk middenveld en ook burgemeesters.

Europese inbreng Habitat III

De VN stelt in oktober Habitat III, de nieuwe stedelijke agenda, vast tijdens de derde conferentie Housing and Sustainable Urban Development in Quito (Ecuador). De reden om nieuwe afspraken te maken tussen de VN-lidstaten over stedelijke ontwikkelingen met meer aandacht voor duurzaamheid zijn:

  • de enorme urbanisatie wereldwijd, vooral in Latijns Amerika en Azië
  • de toegenomen rol van steden als economische motor en de grote uitdagingen waar zij wereldwijd voor staan (onder andere met oog op klimaatbestendigheid)

De afspraken in de nieuwe agenda kunnen doorwerken in Europees en nationaal beleid. 


Annemarie Penn-Te Strake aan het woord

'Zorg voor stedelijke agenda van onderaf'

Penn-Te Strake benadrukt dat steden zich duurzaam moeten ontwikkelen vanuit hun eigen kracht en identiteit. Hierbij is samenwerking in de regio (de daily urban system) cruciaal om effectieve dienstverlening en groei te bewerkstelligen. De burgermeester roept op ervoor te zorgen dat de VN- lidstaten goed luisteren naar de behoefte in de steden, en een van bovenaf opgelegde agenda te vermijden.

'Zorg voor toegang financiële middelen'

Penn-Te Strake roept de lidstaten ook op om te zorgen voor voldoende financiering van ontwikkeling van steden. 'Zolang nationale staten gemeenten wel de taken geven, maar onvoldoende middelen, is het onmogelijk om de verantwoordelijkheden te kunnen dragen'. 

Als voorwaarden noemt de burgemeester: 

  • Toegang tot investeringen,
  • en nationaal of internationaal investeringsfonds,
  • of mogelijkheden voor een groter lokaal belastinggebied.

VNG richting Habitat III

De komende maanden zal Penn-Te Strake de VNG-beleidscommissies bevragen op specifieke boodschappen voor de Habitat III-agenda. De VNG brengt haar inbreng dan in bij de internationale koepelverenigingen van gemeenten, zoals United Cities and Local Governments (UCLG), en via regulier overleg met de ministeries van BZK en I&M.

Meer informatie