Conferentie Connecting Territories

De Europese Commissie en het Europees Economisch en Sociaal Comité organiseren een conferentie over de rol van Europese regio’s en steden bij onderzoek en innovatie en het beleid daarop. De conferentie wordt gehouden op 20 en 21 februari in Brussel.

Horizon 2020, het programma  voor onderzoek en innovatie van de EU voor de periode 2013-2020 loopt bijna ten einde. Het oude programma wordt geëvalueerd en tegelijk wordt het nieuwe (9e) O&I programma uitgewerkt. Daarvoor worden experts uitgebreid geconsulteerd. Met deze inter-institutionele conferentie wordt een vervolg gegeven aan de opinie van het Comité van de Regio’s (CvdR) over de ‘Local and Regional Dimension of the Horizon 2020 Programme and the New Framework Programme for Research and Innovation’ – de discussie over het toekomstige O&I beleid van de EU en de rol die regio’s en steden zouden moeten spelen; niet alleen in de implementatie maar ook in het ontwerp van het programma, iets wat onderbelicht was in het huidige programma.

Sprekers

Op de conferentie spreken onder anderen Eurocommissaris Carlos Moedas (onderzoek, wetenschap en innovatie) en de Eerste Vicepresident van het CvdR, Markku Markkula. Wethouder Marcelle Hendrickx (Tilburg) spreekt over de verbinding tussen Europese onderzoek en innovatie met lokale en regionale publieke innovatie initiatieven.

Meer informatie