Burgemeesters uit heel Europa vragen betere EU voor steden

Steden en stedelijke gebieden zijn van cruciaal belang voor de toekomst. Ze zijn de motoren voor economische groei en werk. Maar Europese steden hebben een ander Europa nodig om te kunnen floreren. De Europese Unie moet daarom duidelijkere en betere regelgeving hanteren.

Ook moeten Europese subsidies beter toegespitst zijn op de dagelijkse praktijk van steden.

Europese Agenda Stad

Vandaag spreken ongeveer 500 bestuurders en ambtenaren uit alle Europese lidstaten op het 'Forum over de Europese Agenda Stad' in Amsterdam over de grootste uitdagingen waar steden voor staan op het gebied van  economie, milieu en bevolkingsgroepen die het moeilijk hebben in de maatschappij.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's  (de assemblee van de Europese regionale en lokale vertegenwoordigers), in samenwerking met de VNG, het IPO, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Volg deze dag op twitter via @vngemeenten via de hashtag #EUUrbanAgenda. Ook op vng.nl zal hierover bericht worden.