Bridge!: Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht

Europa Decentraal heeft in opdracht van het Ministerie van BZK de afgelopen maanden Europeesrechtelijke vraagstukken in kaart gebracht, die spelen bij gemeenten, provincies en waterschappen. De uitkomsten van het onderzoek zijn gisteren gepubliceerd in het rapport Bridge!

In het rapport Bridge! worden vraagstukken uit de lokale en regionale praktijk gepresenteerd. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kan het dat de staatssteunregels voor een innovatief, regionaal project soms minder subsidie toestaan dan de Europese fondsen?
  • Hoe kunnen Europese regels over de bescherming van flora en fauna de afloop van een lokaal gebiedsontwikkelingsproject bepalen?

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in de praktijk te maken krijgen met deze en andere vraagstukken bij het uitvoeren van Europese wet- en regelgeving. In Bridge! worden in totaal negen vraagstukken uitgelicht.

Meer informatie