Europese Stedelijke Agenda

Stedelijke gebieden spelen een cruciale rol als motor voor economische groei en broedplaatsen voor innovatie. Daar hoort een Europese Stedelijke Agenda bij die de voorwaarden creëert voor de bloei van stedelijke gebieden.

Momenteel woont al 70% van de EU-bevolking in stedelijke gebieden en dit percentage zal de komende decennia oplopen tot meer dan 80%. Bovendien wordt bijna 70% van het BBP van de EU verdiend in steden. Innovatie vindt dan ook vooral vruchtbare bodem in stedelijke gebieden.

De Europese Stedelijke Agenda staat, in aansluiting op de inzet van de VNG, voor een integrale aanpak bij nieuw beleid en nieuwe regelgeving, meer aandacht voor de stedelijke behoeften en uitdagingen in Europese subsidieprogramma’s, een platform voor de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en relevante data over steden en Steden meer en in een vroeger stadium betrekken bij het Europese beleids- en besluitvormingsproces.