TTIP en gemeenten

Publicatie soort: 
Factsheet
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2015

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) waarover de VS en de EU momenteel onderhandelen, heeft als doel de onderlinge handel te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door importtarieven af te bouwen en regels en standaarden voor producten onderling af te stemmen.

Er leven ook veel zorgen over TTIP, bijvoorbeeld over de gevolgen voor de werkgelegenheid en Europese normen op het gebied van voedselveiligheid, milieu, privacybescherming en arbeidsnormen. Recent is veel discussie ontstaan over de bescherming van investeerders via het zogenaamde Investor-State Dispute Settlement mechanisme (ISDS).

Omdat er bij de VNG vragen van gemeenten over TTIP zijn binnengekomen, hebben we dit factsheet opgesteld. De VNG schaart zich achter het standpunt van de CEMR (de Europese koepel van decentale overheden) dat de lokale autonomie in het handelsverdrag gewaarborgd moet blijven, zodat lokale en regionale overheden kunnen blijven handelen in het publieke belang en op basis van de hun toebedeelde verantwoordelijkheden.