Zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen verbeterd?

Zijn de vernieuwde aanbestedingsrichtlijnen van 2014 een verbetering? Is er minder administratieve rompslomp en een betere toegang voor kleine en middelgrote bedrijven? Doe mee aan de enquête van het EU Comité van de Regio's.

Het EU Comité van de Regio's onderzoekt samen met onze EU koepel, de Raad van Europese Gemeenten en Regio's (CEMR), of de nieuwe richtlijnen tot de beoogde verbeteringen hebben geleid. Naast minder onnodige bureaucratie is het de bedoeling dat (decentrale) overheden door de vernieuwde richtlijnen beter kunnen sturen op beleidsdoelen zoals innovatie, milieubescherming en sociale integratie. 

Advies

Of dit er in de praktijk uitkomt is het onderwerp van de enquête. De uitkomsten gebruikt het Comité voor een advies aan de Europese Commissie, die naar verwachting komend jaar de aanbestedingsrichtlijnen zal evalueren. Door de enquête in te vullen draagt u bij aan een realistisch beeld van de aanbestedingspraktijk. Meedoen aan de enquête kan tot 13 mei. 

Meer informatie