VNG-standpunt Commissievoorstellen GLB na 2020

De VNG heeft haar standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie voor het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) na 2020, gepubliceerd. De VNG is positief, maar het voorstel om een nationaal strategisch plan op te stellen creëert een nieuwe uitdaging.

Ook vraagt het om een nieuwe samenwerking tussen de betrokkenen.

Standpunt VNG

De VNG is positief over de inzet van de Europese Commissie om het GLB na 2020 eenvoudiger en flexibeler te maken. Er zijn echter ook nieuwe uitdagingen voor samenwerking tussen betrokken partijen. Thema’s waarop de VNG inzet zijn duurzame energie, de plattelandseconomie en klimaatadaptie en het opwekken van duurzame energie. Het volledige VNG-standpunt is te lezen in het position paper ‘Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020’.

Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het GLB is het EU-beleid voor landbouw en plattelandsontwikkeling. Het is voor Nederlandse gemeenten een belangrijk instrument om de leefbaarheid van het platteland te vergroten. In juni 2018 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor het GLB na 2020. De VNG heeft hierover een position paper uitgebracht.

Meer informatie