Terugblik lunchlezing ‘Brussel via het Binnenhof’

Op 25 september jl. gaf Mendeltje van Keulen een lezing over het Europese wetgevingsproces en de rol van het Nederlandse Parlement daarin. Onder andere de Europese beleidscyclus van voorbereiding, onderhandelingen daarin en de rol van de Tweede Kamer in dat proces werden besproken.

Mendeltje van Keulen

Mendeltje van Keulen is lector aan de Haagse Hogeschool, docent aan de Universiteit Leiden en tevens voormalig griffier van de commissie Europese zaken van de Tweede Kamer.

Invloed Europees beleid via Den Haag

Van Keulen sprak onder meer over hoe EU-voorstellen in de Tweede kamer aan bod komen. Er werd ingegaan op de vraag hoe nationale lidstaten invloed kunnen uitoefenen op de implementatie en uitvoering van Europees beleid. Decentrale overheden hebben hier namelijk vaak belang bij. De Single Digital Gateway werd als voorbeeldcasus gegeven.

Meer informatie