Europese subsidie: overleg ministerie van EZ en gemeenten

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) overlegde op 16 maart met de Nederlandse Delegatie van het Comité van regio’s. Deze Delegatie is de spreekbuis van decentrale overheden en wordt betrokken bij totstandkoming van het Europese wetgevingsproces.

Samen optrekken

De staatssecretaris riep op samen op te trekken rond Europese fondsen. Keijzer is verantwoordelijk voor de Europese structuurfondsen en wil op basis van het Interbestuurlijk programma (IBP) samen met provincies en gemeenten de volgende periode van de Europese structuurfondsen voorbereiden. Ze wil hierbij ook een betere samenhang met nationale programma's tot stand brengen: 'Laten we samen zorgen dat 1+1 vier wordt, want wat we nu doen leidt al tot drie.'

EU-begroting

De aanleiding om de staatssecretaris uit te nodigen is de presentatie van het voorstel voor de nieuwe EU-begroting (2021-2027) die op 2 mei plaatsvindt. Keijzer wil na deze presentatie met de gemeenten en provincies om de tafel om afspraken te maken over lobby in Brussel, de nieuwe programma's in Nederland en knelpunten in regelgeving die de uitvoering van programma's hinderen.

Europese Structuurfondsen

Vanuit de EU-begroting legt het kabinet voor de Europese structuurfondsen de nadruk op de armste regio's in de EU, maar wil uiteindelijk die fondsen ook in Nederland inzetten. Hierbij wordt vooral gekeken naar het bevorderen van innovatie en de energietransitie.

Meer informatie