Consultatie partnerschappen EU Urban Agenda geopend

De eerste vier partnerschappen van de Europese Urban Agenda hebben een publieke consultatie voor hun actieplannen opengesteld.

Via de site ec.europa.eu wordt iedereen uitgenodigd mee te lezen en te denken op de onderwerpen:

Partnerschappen

De partnerschappen van de Europese stedelijke agenda houden zich bezig met betere regelgeving, betere financiering en betere kennisdeling. De partnerschappen bestaan uit Europese steden, lidstaten en de Europese Commissie. Gemeente Amsterdam is coördinator van het partnerschap over migranten, Utrecht maakt onderdeel uit van het partnerschap over luchtkwaliteit.

Meer informatie