EU afvaldossier

A. Herziening EU afvalwetgeving

De ontwikkelingen:

De voorstellen rond afvalwetgeving bevinden zich nog in de Commissiefase.

Samenvatting Commissievoorstel:

De Europese Commissie werkt aan een herziening van de EU afvalwetgeving te willen presenteren (kaderrichtlijn, verpakkingen, batterijen, GFT, elektronisch afval). Daarbij stelt de EC voor om sommige vormen van afval niet meer als afval aan te merken maar als secundaire grondstof.

VNG standpunt:

Nog niet opgesteld.