7e Milieu actieprogramma

A. Evaluatie zesde MAP - Ontwikkeling Zevende Milieu Actieprogramma (MAP)

De ontwikkelingen:

De EC werkt momenteel aan een voorstel voor een 7e milieuactieprogramma (MAP).

VNG heeft input voor de kabinetsreactie en de Milieuraad gegeven.

Samenvatting Commissievoorstel:

In 2011 werd het zesde MAP geëvalueerd. Inmiddels is de ontwikkeling van een zevende MAP begonnen. Het MAP is een Europees strategisch programma dat het milieubeleid omvat. Het vormt de basis voor het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie. De EC heeft een internet-consultatie geopend

VNG standpunt:

Wordt opgesteld. VNG is voorstander van een uitvoerbaar EU milieubeleid en versterking van het EU bronbeleid.  VNG is voorstander van de integratie van milieubeleid in het economische en industriële beleid van de EU.

 

B. Voorstel voor een mededeling over de implementatie van EU milieurecht en beleid

De ontwikkelingen:

Het voorstel voor de mededeling bevindt zich nog in de Commissiefase.

Samenvatting Commissievoorstel:

 De Europese Commissie wil eerst inzetten op een verbetering van de implementatie. In de voorstellen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: handhavingcapaciteit op EU-niveau, bevordering van naleefgedrag, inspecties en toegang tot de rechter en klachten-afhandeling. De implementatie zal ook een rol moeten spelen in de toekomst van het EU milieubeleid. Omdat uit deze (niet-wetgevende) mededeling wel wetswijzigingen kunnen voortvloeien die ook voor gemeenten van belang zijn, zal VNG dit dossier volgen. 

VNG standpunt:

Nog niet opgesteld. VNG is voorstander van een uitvoerbaar EU milieubeleid en versterking van het EU bronbeleid.  VNG is voorstander van de integratie van milieubeleid in het economische en industriële beleid van de EU.

 

C. Het flagship duurzaam gebruik van hulpbronnen (resource efficiency) van de Europa 2020 strategie

De ontwikkelingen:

De mededeling van de Europese Commissie inzake ‘Een efficiënt gebruik van hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief van de Europa 2020-strategie’ is 26 januari 2011 aangenomen. Het flagship zal als basis dienen voor de opstelling van het 7e MAP.

Samenvatting Commissievoorstel:

De Europese Commissie heeft in het voorjaar van 2011 het flagship duurzaam gebruik van hulpbronnen (resource efficiency) gepresenteerd. Dit onderwerp is het speerpunt van het Europese milieubeleid in 2011. De Thematische strategie duurzaam gebruik van hulpbronnen van 2005 richtte had als uitgangspunt dat de winning en het gebruik van hulpbronnen zo weinig mogelijk effect voor het milieu mocht opleveren. Het flagship richt zich echter op het groeiende te kort aan hulpbronnen. Vanwege de economische ontwikkeling mondiaal worden steeds meer hulpbronnen schaarser en dit heeft nadelige effecten voor economische groei. Het flagship promoot een versterkte integratie van milieu in het EU economische- en industriële beleid. het flagship presenteert een lijst van komende Commissievoorstellen op het milieugebied.

VNG standpunt:

VNG is voorstander van een uitvoerbaar EU milieubeleid en versterking van het EU bronbeleid.  VNG is voorstander van de integratie van milieubeleid in het economische en industriële beleid van de EU. Een belangrijkste aandachtspunt van de VNG  is een onbalans in de initiatieven die in het vlaggenschipinitiatief worden voorgesteld. Voor luchtkwaliteit, afval en water worden nieuwe EU wetgeving aangekondigd, terwijl de Europese bronmaatregelen om de implementatie van deze toekomstige EU te realiseren ontbreken of worden vormgegeven in mededelingen met een beperkte juridische reikwijdte.

Links:

Ter informatie:

Pers- en nieuwsberichten:

Meer informatie: