Quick scan regeerakkoord: effecten voor grensregio's

ITEM heeft een scan uitgevoerd op de beleidsvoornemens die in het regeerakkoord van 2017 worden genoemd. In de quick scan wordt per onderwerp een eerste inschatting gemaakt of een verdere beoordeling met betrekking tot de mogelijke grenseffecten nodig is.

Omdat de effecten van bepaalde wet- of regelgeving, handhaving of beleid op specifieke grensregio’s nauwelijks zichtbaar gemaakt worden, heeft het Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility (ITEM) verschillende beoordelings instrumenten ontwikkeld.

Quick scan

In de scan zijn de verschillende beleidsintenties uit het regeerakkoord geanalyseerd, mogelijke grenseffecten in beeld gebracht en afgezet tegen geagendeerde maatregelen en actiepunten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking.

De actiepunten komen voort uit het Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid (GEA) en de beleidsvoornemens van de nieuwe regering in Noordrijn-Westfalen.

Dossiers

In de quick scan worden onder meer de volgende dossiers behandeld:

  • Verhoging lage btw tarief
  • Werk moet lonen
  • Openbaar vervoer
  • Wietteelt
  • Verbieden van motorbendes

Meer informatie