Enquête ITEM Grenseffectenrapportage 2019

Met een jaarlijkse grenseffectenrapportage biedt ITEM inzicht in nationale en Europese wet- en regelgeving en de effecten daarvan op grensregio’s. ITEM inventariseert nu welke grensoverschrijdende kwesties volgend jaar onderzocht moeten worden. De enquête kan tot en met 17 januari worden ingevuld.

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) geeft beleidsmakers, bestuurders, experts, wetenschappers en praktijkbeoefenaars actief op het gebied van transnationale en grensoverschrijdende mobiliteit de kans om suggesties te doen voor onderwerpen voor de grenseffectenrapportage.

Onderwerpen grenseffectenrapportage 2019

Ook in 2019 onderzoekt ITEM de effecten voor grensregio’s door de meest interessante problematieken diepgaand te analyseren, te publiceren en ter discussie te stellen. De raadpleging van stakeholders is een belangrijke eerste stap in de jaarlijkse grenseffectenrapportage. Op basis van de enquêteresultaten stelt ITEM een shortlist op van onderwerpen die zullen worden geanalyseerd. U kunt tot en met 17 januari 2019 de enquête invullen.

De enquête hoeft niet in één keer te worden afgerond. Antwoorden worden tijdelijk opgeslagen.

Meer informatie