Enquête dossiersuggesties grenseffectenrapportage - Doe mee!

Het Institute for Transnational and Euroregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) voert onderzoek uit naar actuele transnationale en grensoverschrijdende problemen. Doe mee met dit onderzoek en dien via de enquête ook uw dossiersuggesties in!

De jaarlijkse rapportage is bedoeld als instrument en hulpmiddel voor beleidsmakers en brengt positieve en negatieve effecten van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, handhaving en beleid op Europees, nationaal en regionaal niveau in de grensregio’s in kaart.

Op basis van input van diverse partners zoals, regionale overheden, euregio’s, grensinfopunten en vakbonden kiest ITEM dossiers voor de Grenseffectenrapportage.

Enquête Grenseffectenrapportage 2018

De enquête bestaat uit twee delen. In het eerste deel legt ITEM u een aantal dossiersuggesties voor. Sluit uw eigen dossiersuggestie aan bij een van de thema's noteer dan uw ervaringen en/of aanvullingen.

Heeft u een onderwerp dat niet op de lijst met ITEM suggesties voorkomt, dan kunt u in deel twee uw eigen onderwerp aandragen. Het door u aangedragen dossier dient wel gerelateerd te zijn aan wet- en regelgeving, beleid en/of handhaving met effecten op de grensregio.

Dossiersuggesties kunt u tot en met 9 januari 2018 indienen via de enquête.

Grenseffectenrapportage 2017

ITEM’s Grenseffectenrapportage 2017 werd 10 november gepresenteerd op de ITEM Jaarconferentie 2017. De rapportage werd officieel overhandigd aan Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Comité van de Regio’s.

Meer informatie