Aanmelden ENRD Rural Inspiration Awards

Als onderdeel van het tienjarig bestaan van het Europese netwerk van plattelandsontwikkeling (ENRD) kunt u zich aanmelden voor de ‘Rural Insipration Awards’. De prijsvraag maakt deel uit van de netwerkconferentie die in april 2019 in Brussel plaatsvindt.

Ieder nationaal Netwerk Platteland is gevraagd de meest opwindende en innovatieve projecten in te dienen. De prijzen zijn een erkenning voor de meest innovatieve, effectieve of inspirerende projecten die door de plattelandsontwikkelingsprogramma’s in alle EU-lidstaten worden gefinancierd.

Doel en categorieën

Het doel van de awards is het vergroten van de zichtbaarheid van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Bovendien bevordert het de kennisoverdracht en het plattelandsnetwerk. Categorieën waarvoor projecten kunnen worden ingediend zijn:

  • versterking van het concurrentievermogen van de landbouw
  • milieu- en klimaatactieprojecten
  • leefbaarheidsprojecten gericht op revitalisering van dorpen en innovatie (LEADER)
  • initiatieven voor versterking van sociale samenhang, gericht op vernieuwing, jeugd en het tegengaan van krimp
  • goede voorbeelden van de bottom-up aanpak van LEADER

Voorwaarden

Ieder Nationaal Netwerk Platteland kan per categorie twee projecten indienen. De uiteindelijke vijf winnaars worden gepresenteerd tijdens de prijsuitreiking op de netwerkconferentie in april 2019 (Brussel). Voorwaarden voor het indienen van projecten zijn: alle projecten worden gefinancierd door POP3; projecten zijn flink gevorderd of afgerond; een project kan slechts onder één categorie worden ingediend.

Bij vragen of voor het indienen of nomineren voor de awards neemt u voor 7 december 2018 contact op met het Regiebureau POP.

Meer informatie