VNG standpunt: Schone energie voor alle Europeanen

Gemeenten zijn druk bezig met de energietransitie. Dit doen gemeenten samen met veel partijen en op regionaal niveau, in regionale energiestrategieën. Dit is voor de VNG leidend in de vormgeving van de energietransitie op nationaal en Europees niveau.

Eind 2016 heeft de Europese Commissie het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’ gepresenteerd. Het pakket voorstellen bevat maatregelen om de energietransitie vorm te geven voor de periode 2020-2030.

Standpunt VNG

De VNG heeft een standpunt opgesteld met de belangrijkste aandachtspunten voor gemeenten in de Europese energievoorstellen.