EC roept op tot een klimaatneutraal Europa in 2050

De Europese Commissie heeft op 28 november haar mededeling ‘Een schone planeet voor iedereen’ gepubliceerd. Het betreft een strategische lange termijnvisie voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale Europese economie in 2050.

De visie is in lijn met de Overeenkomst van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging ruim onder de 2°C te houden.

Klimaat neutrale welvaart

De EU wil een leidende rol hebben bij het bereiken van klimaatneutraliteit. De Commissie benadrukt dat een klimaatneutraal Europa niet alleen bijdraagt aan het oplossen van klimaatproblemen, maar ook aan de welvaart en het belang van Europese burgers. Ze wil stakeholders, onderzoekers, ondernemers en burgers in staat stellen om nieuwe innovatieve industrieën, bedrijven en banen te ontwikkelen.

Volgens de strategie moet een sociaal rechtvaardige overgang plaatsvinden; het wereldwijde concurrentievermogen van de Europese economie en industrie verbeteren; banen van hoge kwaliteit en duurzame groei worden gewaarborgd; en moeten andere milieuproblemen, zoals luchtkwaliteit en het verlies van biodiversiteit, worden aangepakt. Dit kan worden bereikt door onder meer te investeren in innovatie en het afstemmen van maatregelen op het gebied van industriebeleid, financiën en onderzoek.

Geen enkele regio mag achterblijven

De transitie brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Zo stijgt in sommige sectoren de werkgelegenheid terwijl die in andere sectoren, waar economische activiteit gericht is op bijvoorbeeld steenkoolwinning en olie- en gasexploratie, juist afneemt. De Commissie benadrukt het belang van een eerlijke transitie voor alle Europese regio’s, met het oog op inclusie en solidariteit.

Volgende stappen

De Commissie nodigt de Raad, het Parlement, het Comité van de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité uit om de EU-visie voor een klimaatneutraal Europa in 2050 te overwegen. Ook nationale parlementen, het bedrijfsleven, burgers en steden en regio’s worden opgeroepen deel te nemen aan het debat. Daarmee hoopt Europese Unie in 2020 een ambitieuze klimaatstrategie in te dienen bij het UNFCCC, zoals voortvloeit uit de Overeenkomst van Parijs.

Meer informatie