Ding mee naar de EU Natura Award 2000!

Voor de vierde keer vindt de wedstrijd voor de EU Natura Award 2000 plaats. Dit is een prijs die elk jaar door de Europese Commissie wordt uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor de natuurbescherming in Europa. De deadline voor deelname is 29 september 2017.

Deze prijs draagt bij aan het vierde prioriteitsgebied van het onlangs goedgekeurde Actieplan van de Commissie ter verbetering van de bescherming van natuur en de biodiversiteit in de EU. Deze prijzen kunnen gaan naar iedereen die bij Natura 2000 betrokken is, zoals lokale en nationale autoriteiten, Ngo’s, ondernemingen, landeigenaren, onderwijsinstellingen, vrijwilligers en particulieren. Er zijn vijf categorieën waarbij prijzen vallen:

  • Conservation
  • Communication
  • Socio-economic Benefits
  • Reconciling Interests/ Perceptions
  • Cross-border cooperation and Networking

In aanvulling op deze vijf prijzen, zal er een 'EU Citizens Award' worden uitgereikt aan de aanvrager, die online van EU-burgers de meeste stemmen heeft gekregen. Dit jaar zal de uitreiking van de Natura 2000 Award plaatsvinden op 21 mei 2018 tijdens de Europese Natura 2000-dag in Brussel.

Natura 2000

Natura 2000 is een ecologisch netwerk van beschermde natuurgebieden in heel Europa, dat door alle lidstaten van de EU werd opgezet ter bescherming van gebieden, dieren en wilde planten op het Europees grondgebied. Het netwerk omvat ongeveer 27.000 km², wat in totaal 18% van het land en 6% van de zee oppervlakte in de EU betreft. In Nederland wijst de staatssecretaris van Economische Zaken deze natuurgebieden aan als een Natura-2000 gebied.

Aanmelden en meer informatie