Denk mee over Europese strategie broeikasgasemmissie

Wilt u met de Europese Unie meedenken over de energietransitie? Doe dan mee aan de consultatie voor de langetermijnstrategie en vertel Europa wat er nodig is voor succes. De consultatie sluit op 9 oktober 2018.

Langetermijnstrategie

Op dit moment wordt hard gewerkt om de doelen van het Akkoord van Parijs te behalen. De partijen die de Akkoord hebben getekend moeten uiterlijk in 2020 hun langetermijnstrategieën voor de energietransitie bekendmaken.

Wilt u meedenken over de langetermijnstrategie? Vul dan de vragenlijst in. De vragen gaan over onderwerpen waar veel Nederlandse gemeenten zich al mee bezig houden en waar ook aan de sectortafels voor het Klimaatakkoord over is gesproken. Bijvoorbeeld mobiliteit, bebouwde omgeving, maar ook de link tussen energie en sociaal beleid.

Doel

De raadpleging heeft tot doel:

  • Standpunten en meningen te verzamelen over de technologische en sociaal-economische trajecten die moeten worden verkend om de broeikasgasemissies van de EU op lange termijn te verminderen.
  • Feiten, gegevens en kennis te verzamelen over elementen die niet bij eerdere rapportages naar voren zijn gekomen, waaronder stimulerende en remmende factoren, uitdagingen en kansen die relevant zijn voor een langetermijnstrategie.

Meer informatie