COP24: steden en regio’s in strijd tegen klimaatverandering

Van 3 tot 15 december vond in Katowice de 24e klimaattop van het UNFCCC plaats. De COP24 werd afgesloten met een akkoord over de praktische uitwerking van de Overeenkomst van Parijs. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) was aanwezig om steden en regio’s te vertegenwoordigen.

De CvdR-delegatie naar de klimaattop bestond onder meer uit André van de Nadort (burgemeester Weststellingswerf) en Cor Lamers (burgemeester Schiedam).

Formele erkenning rol steden en regio’s

Wereldwijd worden lokale gemeenschappen het eerst en hardst geraakt door de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door extreme droogte en de stijgende zeespiegel. Bovendien zijn steden verantwoordelijk voor 70% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Het CvdR riep tijdens de plenaire vergadering van de COP24 op tot een formele erkenning van de rol van steden en regio’s bij de regelgeving en het besluitvormingsproces voor de uitvoering van het Akkoord van Parijs. Daarnaast betoogt het CvdR dat het belangrijk is dat lokale overheden worden gefaciliteerd bij de toegang tot financiële middelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Steden en regio’s hebben een belangrijke rol, want ‘zij zijn het die uiteindelijk de uitvoering ter hand moeten gaan nemen’. ‘Daarom is het belangrijk dat er werkafspraken worden gemaakt die ook uitvoerbaar zijn voor gemeenten en regio’s’, aldus Cor Lamers tijdens COP24.

Call for Action overhandigd door Hubert Bruls

Ook hebben in Katowice 21 steden en vier Europese stedennetwerken een Call for Action aangeboden aan de Europese Commissie. De oproep werd overhandigd door Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen (EU Green Capital 2018). Steden doen daarmee een beroep op regeringen om de aanjagersrol van steden te erkennen door gebruik te maken van kennis van steden en samen te werken aan duurzame oplossingen. Daarnaast moeten burgers en bedrijven betrokken worden bij klimaatvraagstukken. Bruls benadrukte dat investeren in duurzame steden een groot effect heeft op het beperken van klimaatverandering.

Akkoord klimaattop Katowice

Tijdens de klimaattop in Parijs (2015) werden belangrijke afspraken gemaakt. Leiders van 195 ondertekenden uiteindelijk het Akkoord van Parijs en stemden daarmee in met het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2°C, met als streven 1,5°C. Bij de COP24 in Katowice zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Parijsakkoord. Er is een rulebook aangenomen over onder meer het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en het helpen van arme landen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

De volgende klimaattop vindt plaats in december 2019 of januari 2020 in Chili.

Meer informatie