Advies Lamers over toekomst Europees Milieuactieprogramma

Op 15 november is in de milieucommissie (ENVE) van het Comité van de Regio’s (CvdR) het advies van Cor Lamers aangenomen over het toekomstige Europese Milieuactieprogramma (MAP). Het advies gaat in op de evaluatie van het huidige, 7e MAP en pleit voor een 8e Milieuactieprogramma.

Hiermee willen lokale en regionale overheden de toekomst van het EU-milieubeleid op de agenda van de volgende Europese Commissie (2019-2024) zetten.

Advies

Lamers pleit voor een strategischer 8e MAP. Het accent ligt op betere implementatie in plaats van meer regels en leidende principes zijn gezonde verstedelijking en transitiedenken. Lamers, burgemeester van Schiedam en voorzitter van ENVE, benadrukte in zijn rol als rapporteur dat er een nieuwe manier van denken en handelen met betrekking tot het milieu nodig is. Dit gezien de vele lopende Europese transitieprocessen op het gebied van onder meer energie, circulaire economie en mobiliteit. Het vereist een geïntegreerde aanpak die milieu- en economische doelstellingen met elkaar verzoent en het milieubeleid centraal stelt binnen andere beleidsterreinen.

Toekomst EU-milieubeleid

Het CvdR stemt in februari 2019 definitief over het advies. Daarna worden de aanbevelingen gedeeld met de Commissie, de Raad en het Europees Parlement. De Commissie start volgend jaar de besprekingen over een mogelijk 8e MAP. Voor de follow-up en agendasetting wordt gewerkt aan events tijdens onder meer de EU Green Week, die plaatsvindt van 13 tot 17 mei 2019.

Meer informatie