Terugblik debatbijeenkomst toekomst EU-cohesiebeleid

Op donderdag 13 september jl. vond in Utrecht een debatbijeenkomst plaats over het EU-cohesiebeleid na 2020 en de betekenis daarvan voor gemeenten. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten en regio’s aanwezig om standpunten en ideeën uit te wisselen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door de VNG.

Presentatie EU-cohesiebeleid na 2020

René de Heer, wethouder van Zwolle en woordvoerder van de VNG op EU-cohesiebeleid, opende de bijeenkomst en modereerde de sessie. Lewis Dijkstra, plv. afdelingshoofd van DG REGIO (Europese Commissie), lichtte de voorstellen van de Commissie en de gevolgen daarvan voor het cohesiebeleid ná 2020 toe.

Drie debatrondes

Naar aanleiding van Dijktra’s presentatie volgden drie plenaire debatsessies over respectievelijk EFRO, ESF+ en ETC/Interreg. Er werd onder andere gesproken over de wenselijkheid en noodzaak om te investeren op technologische innovatie, het belang van sociale innovatie, de klimaatdoelstellingen en energietransitie, en de rol van gemeenten in de voorbereiding van de programma’s. Bovenal werd geconcludeerd dat de Europese programma’s na 2020 zich moeten richten op de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland en Europa voor staan.

Koppeling met Interbestuurlijk Programma

In zijn afsluiting refereerde René de Heer nog aan de afspraken die in het kader van het Interbestuurlijk Programma met het Rijk zijn gemaakt en de bijdrage die de EU-fondsen hieraan kunnen leveren.

VNG-positie

De inhoud van de bijeenkomst vormt de basis voor een VNG-positie voor het debat met het Rijk en de provincies over de nieuwe Europese programma’s in Nederland.

Meer informatie