Europees cohesiebeleid

Europees cohesiebeleid streeft naar het verkleinen van de regionale verschillen op economisch en sociaal niveau. Het Cohesiebeleid 2014-2020 staat in het teken van de Europa 2020-strategie, gericht op duurzame economische groei en banen in Europa. Er is een totaalbudget beschikbaar van € 325 miljard. Nederland ontvangt hieruit ongeveer € 1,4 miljard.

De Europese Commissie moet in 2018 haar voorstellen te presenteren voor de Europese begroting na 2020 en daaraan gekoppeld het Europese Cohesiebeleid. Hoewel de nieuwe cohesieprogramma’s pas in 2015 echt van start kunnen gaan, geldt 2015 ook als startpunt van het debat over het nieuwe Cohesiebeleid na 2020.

VNG-standpunt EU-fondsen

De VNG wil dat Europese fondsen voor gemeenten behouden blijven en dat de uitvoeringsregels worden versoepeld.