Nederlandse Delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden

donderdag 18 oktober 2018

Geachte mevrouw Ollongren,

Naar aanleiding de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 in Nederland heeft de VNG het bestuur, de commissies en colleges hernieuwd. Op basis van enkelvoudige voordracht van de adviescommissie zijn op 13 juli de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG benoemd. Dit geldt ook de Commissie Europa en Internationaal, waar de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa deel van uitmaakt.