Conferentie: European Public Communication

donderdag 8 november 2018

EuroPCom, de Europese Publiekscommunicatie Conferentie, is een jaarlijks treffen van communicatie-experts op alle bestuurlijke niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en Europees. 

De tweedaagse conferentie behandelt publiekscommunicatie in brede zin en het verhogen van bewustzijn van EU beleid. Onderwerpen zijn:

  • De EU verkiezingen in 2019
  • Communicatie over de EU op regionaal en lokaal niveau
  • Engagement en participatie
  • Alles digitaal: tools en trends

Locatie en tijd

8-9 november te Brussel; meer informatie volgt

Doelgroep

Communicatieprofessionals

Kosten

Nog onbekend.

Aanmelden

Meer informatie

Organisator: 
European Committee of the Regions