Global Goals in het coalitieakkoord

Een groeiend aantal gemeenten gebruikt de Global Goals for Sustainable Development van de VN in hun coalitieakkoord 2018-2022 als bruikbaar kader voor een duurzame toekomst. Zij gebruiken de Global Goals om de samenhang te laten zien tussen de diverse inspanningen voor sociale, economische en ecologische duurzaamheid in hun gemeente, en als helder perspectief voor de toekomst.

Via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne wil de VNG met zoveel mogelijk gemeenten de duurzame ontwikkelingsdoelen helpen realiseren. Daarom delen we de coalitieakkoorden die gebruik maken van de Global Goals graag op de onderliggende pagina's.

Coalitieakkoorden waar de Global Goals als leidend principe worden gebruikt