Regeldruk door aanbestedingsrichtlijn in sociaal domein

Het Comité van de Regio’s heeft een adviesrapport gemaakt over de uitvoering van de Europese aanbestedingsrichtlijn. In Nederland zijn er zorgen over onnodige regeldruk in de jeugdzorg en bij de Wmo.

De Duitse rapporteur Thomas Habermann zei tijdens de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s op 8 oktober dat er veel waardering is voor de aanbestedingsrichtlijn, maar dat gemeenten en mkb-bedrijven nog worstelen met de nieuwe procedures. De rapporteur roept daarom op om de komende jaren in te zetten op vereenvoudiging, harmonisatie maar ook op respect voor lokale autonomie.

Sociaal domein

De leden van de Nederlandse delegatie van het Comité van de Regio’s vroegen vooraf aandacht voor de aanbesteding van jeugdzorg en de Wmo. De Nederlandse diensten in het sociaal domein zijn van een bijzondere aard en context, waardoor zij niet altijd goed aansluiten op de aanbestedingsrichtlijn. Gemeenten ervaren hierdoor mogelijk onnodige regeldruk. Het adviesrapport met daarin de bijdrage van de Nederlandse delegatie is aangenomen en zal naar de andere EU-instellingen worden gestuurd.

Meer informatie